Reidar Wilkman - info@schoolkidslight.fi - 040 553 2555 - Schoolkids light r.f. - FO-nummer 2582299-1 - Registreringsnummer 207.715

 

Din gåva når fram! - SchoolKids Light r.f.

 

 

 

 

 

 

 

SchoolKids Light r.f. stiftades år 2011 med syftet att stöda barns skolgång och hälsa i Afrika.

 

Vi skiljer oss från andra organisationer genom att 100% av insamlade medel går fram. Alla kostnader, resor, telefon- och

bankavgifter m.m. betalas av styrelsemedlemmarna.

 

SchoolKids Light fokuserar verksamheten på skolor med synskadade barn, specialskolor för synskadade och albinobarn och integrerade skolor. Albinobarnen är särskilt utsatta eftersom avsaknaden avpigment gör dem ljuskänsliga. Risken för hudcancer är mycket stor. 

Genom återkommande besök i skolorna kan vi personligen följa upp verksamheten.

 

Vi finansierar vår verksamhet genom osynliga gåvor, medlemsavgifter, lotterier, gåvor och donationer.

Då du ger en osynlig gåva får du ett kort att ge gåvomottagaren. Mottagaren ser aldrig själva gåvan eftersom penningbeloppet

som gåvan innebär användes för att ge gåvans slutliga användare den nytta som kortet föreställer. Eftersom gåvans användare

är synskadad är gåvan ’osynlig’ för givare, mottagare och användare.

 

Via SchoolKids Light kan du ge osynliga gåvor åt dina bekanta som redan har vad de behöver.

Alla medel vi får in går oavkortade till nytta för barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår verksamhet består av:

 

Byggprojekt för bättre hygien, t.ex. latrinbyggnader, solvärmepaneler och skolkök.

 

Läromedel eftersom skolorna ofta saknar allt. T.ex. kulramar, skrivplattor, service av punktskriftsmaskiner,braillepapper 

samt böcker, pennor och häften för seende barn.

 

Vita käppar, förstoringsglas och kikare för synskadade. Hattar och solglasögon för albinobarn.

 

Husdjur och odlingsprojekt för att möjliggöra en mångsidigare kost.

 

Musikinstrument, bollar och andra spel och redskap för trivsel och utvecklingen av motoriken.

 

Skolavgifter och skoluniformer för de sämst lottade.

 

Du är välkommen som medlem eller donator. Om du vill bli medlem skall du betala in medlemsavgiften och skriva din e-postadress i meddelandefältet utan referensnummer. Föreningens kommunikation sker med epost.

 

Genom regelbundna donationer kan du förbättra livet för många barn. Det är välinvesterade pengar. Allt går fram. Garanterat.

 

Kontonumret är:

 

SchoolKids Light

FI47 4055 0011 1611 10

 

Referensnummer:

Gåvor och donationer 12140

Medlemsavgifter, gamla medlemmar 11141

 

Medlemsavgiften 2016 är 25€

 

Tack för ditt bidrag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

info@schoolkidslight.fi

040 55 32555  Reidar Wilkman, ordförande

 

Samarbetspartner i Tanzania JM Tours, service på engelska och svenska

 

 

 

 

Lahjasi menee perille! - SchoolKids Light r.y.

 

 

 

 

 

 

SchoolKids Light r.y. perustettiin vuonna 2011 tavoitteena tukea afrikkalaisten lasten koulunkäyntiä ja terveyttä.

 

Poikkeamme muista yhdistyksistä siten, että kaikki keräämämme tuotot menevät 100% perille. Kaikki kustannukset kuten

matkakulut, puhelin- ja pankkikulut hallitus maksaa itse.

 

SchoolKids Lightin toiminta keskittyy kouluihin joissa on näkövammaisia ja albinolapsia, sekä erityiskouluihin että integroituihin kouluihin. 

Vierailemme säännöllisesti kouluissa ja voimme täten henkilökohtaisesti seurata toimintaa.

 

Rahoitamme toimintaamme näkymättömillä lahjoilla, jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja lahjoituksilla.

 

Kun annat näkymättömän lahjan saat kortin lahjan vastaanottajalle. Vastaanottaja ei näe itse lahjaa koska lahjaa vastaava

rahamäärä käytetään lopullisen lahjan käyttäjan hyödyksi. Koska käyttäjä on näkövammainen lahja on ’näkymätön’ lahjan

antajalle, saajalle ja käyttäjälle.

 

SchoolKids Lightin kautta voit hankkia Näkymättömiä lahjoja tuttavillesi joilla jo on kaikkea muuta.

Kaikki saamamme varat käytetään lyhentämättöminä lasten hyväksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaamme kuuluu:

 

Rakennusprojekteja hygienian parantamiseksi kuten käymälöitä, aurinkopaneeleja ja koulukeittiöitä.

Opintovälineitä, sillä kouluilta usein puuttuu kaikki. Esim. helmitaulut, kirjoituslaatat, pistekirjoituskoneiden huolto ja Braillepaperit sekä kirjat, kynät ja vihkot näkeville lapsille.

 

Valkoiset kepit,suurennuslasit ja kiikarit näkövammaisille sekä hatut ja aurinkolasit albinolapsille. 

 

Eläimiä ja viljelysprojekteja monipuolisemman ruoan mahdollistamiseksi.

Musiikkisoittimia, palloja ja muita pelejä ja välineitä motoriikan ja viihtyvyyden kehittämiseksi.

Koulumaksuja ja koulu-univormut vähätuloisimmille.

Olet tervetullut jäseneksi tai lahjoittajaksi. Jos haluat liittyä jäseneksi maksat jäsenmaksun ja kirjoita sähköpostiosoitteesi

viestiruutuun ilman viitenumeroa.

 

Säännöllisillä lahjoituksilla voit parantaa monen lapsen elämää. Tämä on hyvä sijotus rahoillesi. Kaikki menee takuulla perille.

 

Tilinumero:

 

SchoolKids Light

FI47 4055 0011 1611 10

 

Viitenumerot:

Lahjat ja lahjoitukset 12140

Jäsenmaksut, vanhat jäsenet 11141

 

Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 25€

 

Kiitos avustuksestasi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

info@schoolkidslight.fi

040 553 2555, Reidar Wilkman, puheenjohtaja

 

Yhteistyökumppanimme Tansaniassa on JM Tours, Palvelua englanniksi ja ruotsiksi

 

 

SchoolKids Light r.f.